LARS BENGTSSON

Lars Bengtsson, född 1943, är en tandläkare emeritus som samlat Astrid Lindgrens skrifter sedan 1989. Han är medlem i Astrid Lindgrensällskapet sedan dess start hösten 2002. Varför just samla Astrid Lindgren? Från början var det slumpen som spelade in. Både Lars och hustrun Katharina kommer från hem med mycket böcker. Sålunda var det naturligt att besöka antikvariat och boklådor.

När Bokhistoriska sällskapet 1989 anordnade Gamla bokens dagar på Kulturen i Lund, fann Katharina där först en originalupplaga av Pippi Långstrump och sedan en Kati i Amerika i originalupplaga. Dessa böcker blev ursprunget till den samling som numera finns i skrivarstugan. Den omfattar idag ca 25 hyllmeter Astrid Lindgren och tre hyllmeter referensbibliotek. Astrid Lindgrens produktion omfattar många volymer böcker. Därför blev det ganska snart nödvändigt att begränsa samlandet till originalupplagor och därefter följande upplagor i 1:a tryck fram till dags dato, samt utgåvor med pärmbilder i ny typografi.

En lycklig slump är att Katharina var utbildad porträttfotograf. Detta innebar att inköpta böcker kunde avbildas med datorns hjälp. Därigenom förhindrades många inköp av dupletter. Samtidigt måste materialet i samlingen ordnas i en logisk följd. Den byggdes upp i linnéansk anda: att samla, ordna och beskriva. Bokstavsordningen därvid fick råda. Det föreföll ologiskt att ordna titlarna i utgivningsordning, då det visade sig svårt att hålla reda på vilket år de olika skrifterna kommit ut. Medan boktitlarna oftast var välkända och därmed lättfunna i register och bland arbetspärmarnas många sidor.

I samband med Astrid Lindgren Sällskapets årsmöte 2008 möttes Lars och den första gästprofessorn på den nyinrättade professuren till Astrid Lindgrens minne vid Växjö universitet, Astrid Surmatz. Hon visade stort intresse för samlingen som hon sedermera besökte och arbetade med. Därvid bekräftades forskningsvärdet av samlingen. Småningom fick också Saltkråkan och Carl Olof Nyman kännedom om arbetet med Astrid Lindgrens skrifter. Det resulterade i att Salikon förlag satsade på en publicering av Bildbibliografi över Astrid Lindgrens skrifter 1921 – 2010.

En recensent påtalade att ordet Bildbibliografi är ett ord bildat av Lars Bengtsson. Kanske behövdes det en person från en icke humanistiskt fakultet för att tvärvetenskapligt kunna skapa en unik produkt bland bibliografierna?

Till författare